Gids, volg het spoor

Artikelnummer: LCOI0019 € 14,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

Onder de metaforen die gebruikt worden om de rol van de christelijke leraar aan te duiden is die van de gids een heel belangrijke.

Deze metafoor brengt niet alleen de relatie tussen de leerling en de leraar in beeld, maar ook die tussen de leerling, de leraar en de werkelijkheid die onderwezen wordt. 

De gidsmetafoor heeft wel één nadeel. Hij zou de indruk kunnen wekken dat de gids autonoom de gezamenlijke route bepaalt en onafhankelijk van iets of iemand onderweg dingen aanwijst. Het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool wil echter duidelijk maken dat de christelijke leraar niet autonoom is, maar een spoor volgt. Welk spoor? Dat van de leerlingen, de ouders, het school- of overheidsbeleid, de trends in de onderwijskunde? Die zijn allemaal van belang, maar uiteindelijk zal de christelijke leraar het spoor van de grote Leraar ter gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, moeten volgen.

Wat dat betekent, proberen de auteurs in dit boekje duidelijk te maken.