Desideriums Erasmus - over opvoeding, Bijbel en samenleving

Artikelnummer: PAGD0003 € 8,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

Ook voor Erasmus was het evangelie een bron van inspiratie. Wat is de relevantie van zijn pennenvruchten voor jouw leerlingen, jouw school of voor jou persoonlijk?

De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd naar aanleiding van zijn vijfhonderd jaar geleden verschenen Griekse editie van het Nieuwe Testament. Dit symposium organiseerde Driestar educatief samen met Refo500. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd, waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde pedagogen in de zeventiende eeuw.

De auteurs illustreren niet alleen Erasmus’ veelzijdigheid en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de protestants-christelijke traditie.

Auteur: Tom Hage (red.)