De gedenkbalk van het Grote Huis

Artikelnummer: PAGS0001 € 17,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit  boek van Ewald Mackay is een gedenkbalk in woorden.

Deze gedenkbalk bevindt zich in het Grote Huis van de joods-christelijke geloofstraditie. Dit huis staat aan de rivier van de tijd die in God als haar Bron ontspringt. Vanuit Israël en via de Grieks-Romeinse wereld is ook Europa onderdeel geworden van het Grote Huis. Meer dan 1500 jaar heeft de joods-christelijke geloofstraditie hier gebloeid en zij leeft tot vandaag de dag voort, zij het dat haar plaats in de huidige cultuur niet meer vanzelfsprekend is.

De auteur markeert tal van personen, gebeurtenissen en denkbeelden op de gedenkbalk vanuit een persoonlijk, christelijk perspectief. Hij sluit daarbij aan bij de middeleeuwse vorm van geschiedschrijving, die inzette bij de schepping en doorliep tot de eigen tijd.