Bronwijzer HV3 tekstboek

Artikelnummer: OABW0013 € 47,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De geschiedenis-methode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. Dit tekstboek is geschikt voor de derde klas van havo. 

ISBN: 9789089830890

In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De methode bestaat uit een werkboek, tekstboek en digitale component.