Bronwijzer HV2 werkboek- editie 2020

Artikelnummer: OABW0022 € 30,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De geschiedenis-methode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. Dit werkboek is geschikt voor de tweede klas van havo. 

ISBN: 978-90-8983-128-6

In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De methode bestaat uit een werkboek, tekstboek en digitale component.