Zoekresultaten

Vaksectie vraagt leiderschap

De bestseller Onderwijs vraagt leiderschap heeft een broertje gekregen: het praktijkboek Vaksectie vraagt leider(schap)!

/productlijst/vaksectie-vraagt-leiderschap

Corona in mijn leven - werkboek

Het leven in deze crisisperiode door het coronavirus heeft grote impact op kinderen. Allerlei veranderingen in de omgeving vragen hun aandacht en roepen ook vragen op. Het werkboek ‘corona in mijn leven’ helpt om alle vragen en gedachten van kinderen letterlijk een plekje op p...

/productlijst/corona-in-mijn-leven-werkboek

Wanneer zijn orthopedagogen inspirerende hulpverleners?

Dit onderzoek betreft de vraag op welke manier orthopedagogen in de leerlingenzorg identiteit een plek geven in hun werk.

/productlijst/wanneer-zijn-orthopedagogen-inspirerende-hulpverle

iParents

De ontwikkelingen op mediagebied gaan zó snel, voor een gewone ouder valt dat niet meer bij te houden. Dit compacte boekje is overzichtelijk ingedeeld en helpt u om bij de tijd te blijven.

/productlijst/iparents

Bidden met de Schrift

God beveelt ons te bidden. Hij leert Zijn volk ook bidden. Als Zijn Geest in ons hart leeft, verlangen we om inniger te bidden. Maar hoewel bidden wel de ademtocht van de ziel wordt genoemd, blijft het moeilijk. Wat zullen we bidden? Hoe houden we onze gedachten erbij? Vallen ...

/productlijst/bidden-met-de-schrift

Werk maken van christelijk leraarschap

Werk maken van christelijk leraarschap , dat is ons nieuwe werkboek geschreven door Henk Vermeulen en Bram Kunz. Het is een werkboek bij Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek (Bram de Muynck en Bram Kunz), maar het kan onafhankelijk van Gidsen gebruikt worden . We ...

/productlijst/werk-maken-van-christelijk-leraarschap

Hier ben ik

/productlijst/hier-ben-ik

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren

Dit boek laat zien hoe OGW en HGW elkaar positief kunnen beïnvloeden. Dat leidt tot een aanpak die zowel leerlinggerichtheid als een brede vorming bevordert en ook de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.

/productlijst/opbrengstgericht-leren,-meer-dan-presteren

Lesgeven is lofzeggen

Als het gaat over de christelijke identiteit van het onderwijs, denken veel docenten vooral aan hun christenzijn als persoon. In het boek ‘Lesgeven is lofzeggen’ staat juist de inhoud van het vak centraal.

/productlijst/lesgeven-is-lofzeggen

Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek (student)

Het boek 'Gidsen' van Bram de Muynck en Bram Kunz is een handleiding voor christelijke schoolpedagogiek, bedoeld voor masterstudenten pedagogiek, lerarenopleiders en beleidsmakers. Leraren worden in dit boek gezien als gidsen die leerlingen richting wijzen.

/studiemateriaal-hogeschool/gidsen,-een-christelijke-schoolpedagogiek-(student