Wordt een heer (J. Exalto)

Artikelnummer: ALGE0030 € 22,50 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De geschiedenis van De Driestar tot 1975.

Kweekschool 'De Driestar' speelde een voorname rol in de ontwikkeling van het reformatorisch onderwijs. Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam heeft John Exalto uitvoerig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit instituut en de invloed ervan op de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Het eerste deel is op dinsdag 27 november 2012 gepresenteerd te Gouda. 

In dit deel staan twee markante figuren centraal: ds. G.H. Kersten en kweekschooldirecteur P. Kuijt. Het ontstaan en de geschiedenis van het reformatorisch onderwijs wordt beschreven, evenals de oprichting van de kweekschool en haar geschiedenis tot 1975. Dat was het moment waarop Kuijt met pensioen is gegaan.

Exalto is vooral op zoek gegaan naar de pedagogische gedachtevorming binnen het reformatorisch onderwijs en welke invloed Kuijt daarop had. Exalto deed onderzoek, diepte uniek materiaal op, sprak met mensen die bij Kuijt in de schoolbanken zaten en ordende zijn onderzoeksgegevens tot een kloek en goed leesbaar boek. Daaruit blijkt niet alleen dat Kuijt feitelijk de 'uitvinder' is van de reformatorische onderwijszuil, maar dat zijn instituut de toon zette voor de organisatie van de bevindelijk gereformeerden in de reformatorische zuil. De kweekschool was ook veel méér dan een onderwijzersopleiding: het was een kweekplaats voor toekomstig kader voor leiderschapsposities in en buiten de eigen zuil.

Auteur: John Exalto