Woorden van DE KONING

Artikelnummer: PAGD0009 € 9,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in die tijd staan opvoeders en leidinggevenden op de zondagsschool voor de geweldige taak om het Woord van God over te dragen aan hun kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud ervan.

Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde zijn. Ouders, ambtsdragers, zondagsschoolleiders, clubleiders en leerkrachten krijgen met dit boek een praktische handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

Tijdens het symposium Kind en geloof is in samenwerking met de Banier opnieuw een waardevol boekje uitgegeven in de serie ‘Kind en geloof’. De schrijvers zijn dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz (Docent Godsdienst Driestar educatief), Nieske Selles-ten Brinke, drs. Laurens Snoek en Steven Middelkoop.