Werkzame bronnen

Artikelnummer: LCOI0010 € 5,00 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

Deze publicatie is de officiële eindrapportage van het lectoraat Onderwijs en Identiteit over de periode 2007 – 2011.

Het bevat naast een feitelijke beschrijving van alle verrichte werkzaamheden, een uitvoerige slotbeschouwing op de stand van zaken met betrekking tot identiteit. De bijlagen bevatten een uitleg van de Brongerichte benadering en overzichten van publicaties.