Ouderhulpkaarten Het jonge kind

Artikelnummer: OAHK0003 € 102,78 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De 'Ouderhulpkaarten Het jonge kind' geven ouders extra handvatten om thuis met hun kinderen, van 0 tot 4 jaar, aan de slag te gaan met taal, spel en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de map 'Ouderhulpkaarten Het jonge kind' vindt je 18 verschillende kaarten. Deze kaarten zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kaarten zijn geschikt voor baby's, dreumesen en peuters. De kaarten zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • Taalontwikkeling;
  • Spelontwikkeling;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Elke categorie heeft zes mogelijke kaarten die je kunt meegeven aan ouders. Je kunt in één oogopslag zien voor welke leeftijd de kaart te gebruiken is. Sommige kaarten zijn geschikt voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De kaarten zijn los van elkaar te gebruiken, maar hebben daarnaast ook een relatie met elkaar. Op elke kaart tref je een stukje achtergrondinformatie, een korte instructie en een aantal activiteiten die ouders met hun kind kunnen uitvoeren.

Werkwijze

Het is de bedoeling dat je de kaarten meegeeft aan de ouders als je dat wenselijk vindt en er een geschikt moment is. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een oudergesprek. Je kunt één van de kaarten even kort doornemen en aangeven waarom je deze kaart uitdeelt. 

Achtergrond

Het gezamenlijk optrekken van de kinderopvang en de peuterspeelzaal blijkt een gunstig effect te hebben op zowel de cognitieve ontwikkeling, als het sociaal functioneren van kinderen. Uit een analyse van tientallen wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op de leerresultaten van kinderen blijkt dat de ouderbetrokkenheid thuis de meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is. Met ouderhulpkaarten kun je ouders stimuleren om met hun kinderen aan de slag te gaan. Op deze manier betrek je de ouders direct bij het onderwijs van hun kind.

De kaarten kunnen ook een impuls zijn om ouderbetrokkenheid binnen jouw school verder vorm te geven. Er zijn ook ouderhulpkaarten voor taal en lezen, sociaal-emotioneel, en voortgezet onderwijs.

Auteur: Mieke Vos, Mariette Mengerink, Gerkina Doze.