Met elkaar in gesprek over passend onderwijs

Artikelnummer: LCPL0001 € 2,95 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

Een handreiking passend onderwijs voor bestuurs- en teamleden van christelijke basisscholen.

Veel scholen zijn op een goede manier bezig met het vormgeven van passend onderwijs. Toch roept het ook veel vragen op. Niet alleen over de praktische uitvoering, maar ook over de identiteit van scholen. Passend onderwijs heeft namelijk alles te maken met vorming, dienstbaarheid en acceptatie van diversiteit. Om het gesprek over passend onderwijs te bevorderen, heeft het lectoraat Passend leraarschap van Driestar hogeschool samen met het Ds. G.H. Kerstencentrum deze handreiking opgesteld. De handreiking helpt bestuurs- en teamleden van een christelijke basisschool om een visie te vormen over passend onderwijs in de eigen school. De casussen met gespreksvragen lenen zich daar bij uitstek voor. 

De handreiking sluit af met een tekst die gebruikt kan worden als visiedocument voor de school. Vanzelfsprekend is dit een voorstel en kan de school deze aanpassen aan de eigen situatie. De besprekingen met het bestuur en/of het team kunnen daarvoor mooie input leveren.