Bronwijzer VMBO KGT/Mavo1 tekstboek

Artikelnummer: OABW0003 € 58,50 (incl. 9% btw) (Op voorraad)

De geschiedenis-methode Bronwijzer is een methode voor de onderbouw van het christelijk en reformatorisch voortgezet onderwijs. Dit product is een tekstboek en kan gebruikt worden in combinatie van het werkboek. 

In twee (vmbo BB en KGT) of drie delen (havo/vwo) wordt een complete leergang geboden die aansluit op het geschiedenisonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De methode bestaat uit een werkboek, tekstboek en digitale component.